Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Бойченко В.C., Богомаз Т.Ю. Аналіз процесу атестації персоналу ТОВ «ВО «МОЛІС»

АНОТАЦІЯ
Стаття присвячена аналізу процесу атестації персоналу ТОВ «ВО «МОЛІС». У ній висвітлюється перелік осіб, які підлягають атестації, завдання які вирішуються у ході атестації, предмет оцінки атестації, а також значна увага приділяється етапам атестації персоналу та недолікам, які виникли під час проведення атестації.

Ключові слова: атестація, етапи атестації, підготовчий період атестації, атестаційна комісія, відгук-характеристика.

АННОТАЦИЯ
Статья посвящена анализу процесса аттестации персонала ООО «ПО «Молис». В ней освещаются перечень лиц, подлежащих аттестации, задачи, которые решаются в ходе аттестации, предмет оценки аттестации, а также значительное внимание уделяется этапам аттестации персонала и недостаткам, возникшим при проведении аттестации.

Ключевые слова: аттестация, этапы аттестации, подготовительный период аттестации, аттестационная комиссия, отзыв-характеристика.

ANNOTATION
This article analyzes the process of certification of personnel PLC «PA «MOLIS». The paper is concerned with the list of persons, who are going to be certificated, with the problems, which are solved in the course of certification, with the subject of the certification’s assessment and stages of the personnel certification and the weak points, which were arised during the certification are heavily emphasised.

Keywords: certification, stages of certification, certification preparation period, certification committee, review-characteristic.

Завантажити статтю (pdf)