Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Смочко Н.М. Кластерні рекреаційно-туристичні моноутворення у сучасному геопросторі

АНОТАЦІЯ
У статті узагальнено поняття «кластерні рекреаційно-туристичні моноутворення» як інноваційні моделі організації сфери туризму та рекреації на моноспеціалізованих територіях. Розкрито специфіку їх формування та функціонування. Наведено приклади рекреаційно-туристичних кластерних утворень в межах господарського комплексу України.

Ключові слова: глобалізований монорозвиток, рекреаційно-туристичні моноутворення, територіальні рекреаційні системи, території особливого типу.

АННОТАЦИЯ
В статье обобщено понятие «кластерные рекреационно-туристические монообразования» как инновационные модели организации сферы туризма и рекреации на моноспециализированных территориях. Раскрыта специфика их формирования и функционирования. Приведены примеры рекреационно-туристичних кластерных образований в пределах хозяйственного комплекса Украины.

Ключевые слова: глобализированное моноразвитие, рекреационно-туристические монообразования, территориальные рекреационные системы, территории особого типа.

ANNOTATION
In this article was reviewed the concept of «the mono formation of recreation and tourism clustering» like as innovative models of organization of sphere tourism and recreation on mono specializes territories. Including of this was reviewed the specific of it creation and functioning. In addition was presented the examples of creation cluster of recreation and tourism.

Keywords: the globalization development, the mono formation of recreation and tourism, the territorial recreation system, the territorial of specific type.

Завантажити статтю (pdf)