Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Орленко О.В. Дослідження динаміки врожайності круп’яних культур з використанням кореляційно-регресійне моделювання

АНОТАЦІЯ
В статті досліджено сучасні заходи підвищення продуктивності сільськогосподарських культур з використання математичних моделей для ідентифікації різних чинників природного та технологічного характеру. Моделювання рівня врожайності дає змогу корегувати показники витрат ресурсів для отримання максимального економічного ефекту та мінімізації негативного тиску на довкілля.

Ключові слова: круп’яні культури, регіон, кореляційно-регресійне моделювання.

АННОТАЦИЯ
В статье исследованы современные пути повышения продуктивности сельскохозяйственных культур с использованием математических моделей для идентификации различных факторов природного и технологического характера. Моделирование уровня урожайности позволяет корректировать показатели расхода ресурсов для получения максимального экономического эффекта и минимизации негативного давления на окружающую среду.

Ключевые слова: крупяные культуры, регион, корреляционно-регрессионное моделирование.

ANNOTATION
In the article the current measures increasing productivity of crops with the use of mathematical models to identify the various factors of natural and technological nature. Simulation of yield makes it possible to adjust the performance cost of resources to maximize economic benefits and minimize the negative impact on the environment.

Keywords: cereal culture, region, correlation and regression modelling.

Завантажити статтю (pdf)