Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Ящишин І.Ю. Концептуальні засади економічної безпеки підприємств

АНОТАЦІЯ
Питання економічної безпеки підприємства набувають актуальності як у науково-дослідницькому, так і в практичному аспекті. Аналізуючи різні роботи науковців, можна відстежити зміну підходів до визначення суті поняття «економічна безпека підприємства». У статті проведено аналіз існуючих наукових підходів до визначення поняття «економічна безпека підприємства», згруповано та систематизовано існуючі визначення в економіці за двома напрямами: на основі досягнення підприємством основних цілей його функціонування та на основі поняття захищеності підприємства від внутрішніх і зовнішніх загроз.

Ключові слова: безпека, загрози, підприємство, економічна безпека підприємства, ефективність діяльності, цілі підприємства.

АННОТАЦИЯ
Вопросы экономической безопасности предприятия приобретают актуальность, как в научно-исследовательском, так и в практическом аспекте. Анализируя различные работы ученых, можно отследить изменение подходов к определению понятия «экономическая безопасность предприятия». В статье проведен анализ существующих научных подходов к определению сути понятия «экономическая безопасность предприятия», сгруппированы и систематизированы существующие определения в экономике по двум направлениям: на основе достижения предприятием основных целей его функционирования и на основе понятия защищенности предприятия от внутренних и внешних угроз.

Ключевые слова: безопасность, угрозы, экономическая безопасность предприятия, цели предприятия, эффективность деятельности.

ANNOTATION
Issues associated with economic security of an enterprise tend to gain in relevance both in terms of science and research and practical application. By analyzing various scientific works, it is possible to detect a shift in the approaches to defining the essence of the term «economic security of an enterprise». The article analyzes the existing scientific approaches to defining the term «economic security of an enterprise», systematizes and classifies the existing economic definitions into two groups: those based on the enterprise’s fulfillment of its basic operational goals and those based on the concept of protect ability of the enterprise against internal and external threats.

Keywords: security, threats, enterprise, economic security of an enterprise, efficiently of activity, goals of enterprise.

Завантажити статтю (pdf)