Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Старицький Т.М. Використання сучасного інструментарію та технологій B2B маркетингу

АНОТАЦІЯ
В статті систематизовано різноманітні визначення поняття «B2B-маркетинг», які зустрічаються в економічній літературі. Виділено особливості B2B-маркетингу. Проаналізовано головні функції маркетолога, який працює на B2B-ринку. Акцентовано увагу на необхідності використання новітніх інформаційних технологій, зокрема, подано їх перелік з детальним описом пропозицій щодо ефективного використання Інтернет-інструментів маркетингу. Запропоновано трьохступінчасту модель роботи з клієнтами на B2B-ринку. Наведено схему для послідовної реалізації цієї моделі.

Ключові слова: маркетинг, В2В-маркетинг, промисловий маркетинг, інструментарій маркетингу, технології маркетингу, конкурентні переваги, Інтернет-маркетинг.

АННОТАЦИЯ
В статье систематизированы различные определения понятия «B2B-маркетинг», которые встречаются в экономической литературе. Выделены особенности B2B-маркетинга. Проанализированы основные функции маркетолога, работающего на B2B-рынке. Акцентировано внимание на необходимости использования новейших информационных технологий, в частности, дан их перечень с подробным описанием предложений по эффективному использованию Интернет-инструментов маркетинга. Предложено трехступенчатую модель работы с клиентами на B2B-рынке. Приведена схема для последовательной реализации этой модели.

Ключевые слова: маркетинг, В2В-маркетинг, промышленный маркетинг, инструментарий маркетинга, технологии маркетинга, конкурентные преимущества, Интернет-маркетинг.

ANNOTATION
In the article it has been analysed the various definitions of «B2B Marketing», found in references on economics. It has been distinguished the peculiarities of B2B-Marketing. Also it has been analyzed the main functions of a marketologist who works on a B2B marketplace. It has been distinguished the need to use new information technologies, listed the detailed proposals for the effective use of Internet marketing tools. It has been elaborated a tree-level model of working with clients in a B2B market. It has also been shown the scheme for this model consistent implementation.

Keywords: marketing, B2B marketing, industrial marketing, marketing tools, marketing technologies, competitive advantages, Internet marketing.

Завантажити статтю (pdf)