Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Селезньова Н.О., Теслюк В.І. Моделювання руху матеріального потоку на промисловому підприємстві

АНОТАЦІЯ
В статті отримала подальший розвиток оцінка ступеню рівномірності та синхронності руху матеріального потоку підприємства. За допомогою методів динамічного програмування змодельовано просування сировини, матеріалів, комплектуючих та незавершеного виробництва підприємства для згладження піків інтенсивностей руху матеріальних ресурсів.

Ключові слова: матеріальний потік, управління, оцінка, промислове підприємство, інтенсивність руху.

АННОТАЦИЯ
В статье получила дальнейшее развитие оценка степени равномерности и синхронности движения материального потока предприятия. С помощью методов динамического программирования смоделировано продвижение сырья, материалов, комплектующих и незавершенного производства предприятия для выравнивания пиков интенсивности движения материальных ресурсов.

Ключевые слова: материальный поток, управление, оценка, промышленное предприятие, интенсивность движения.

ANNOTATION
The article has been further development of the evaluation of the degree of uniformity and simultaneity of motion of the material flow of the enterprise. With the use of dynamic programming is modeled promotion of raw materials, components and work in progress of the enterprise to align the peak traffic of material resources.

Keywords: material flow, management, estimation, industrial enterprise, traffic.

Завантажити статтю (pdf)