Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Новойтенко І.В., Малиновський В.В. Формування конкурентних переваг підприємств хлібного ринку України

АНОТАЦІЯ
В статті висвітлено конкурентні переваги підприємств з виробництва хліба та хлібобулочних виробів в Україні, досліджено хлібний ринок України та проведено аналіз позицій основних виробників. Визначено тенденції розвитку конкурентних переваг хлібних підприємств, наведено методи портфельного аналізу при виборі асортименту, ресурсне забезпечення виробничої програми та методи її оптимізації.

Ключові слова: конкурентні переваги, виробнича програма, виробництво хліба та хлібобулочних виробів, виробничі потужності, стратегічне управління, брендова політика.

АННОТАЦИЯ
В статье исследованы конкурентные преимущества предприятий по производству хлеба и хлебобулочных изделий в Украине, проанализированы состояние, проблемы и тенденции развития хлебного рынка Украины. Проведен анализ позиций основных производителей, определены тенденции развития конкурентных преимуществ хлебных предприятий, исследованы методы портфельного анализа при выборе ассортимента, ресурсное обеспечение производственной программы и методы её оптимизации.

Ключевые слова: конкурентные преимущества, производственная программа, производство хлеба и хлебобулочных изделий, производственные мощности, стратегическое управление, брендовая политика.

АNNOTATION
In the article researched the competitive advantages of enterprises for bread and bakery production in Ukraine, analyzed the problems and trends of development bread market in Ukraine, analyzed the main manufacturers of products, trends of development of competitive advantages of bread enterprises, researched methods of portfolio analysis in the selection assortment, resource providing of production program and methods for its optimization.

Keywords: competitive advantages, production program, production capacity, strategic management, brand policy, the production of bread and bakery, methods of production optimization.

Завантажити статтю (pdf)