Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Навольська Н.В. Чинники впливу на формування і використання трудового потенціалу підприємства

АНОТАЦІЯ
У статті досліджено підходи щодо тлумачення сутності та формування структури трудового потенціалу підприємства, а також чинники впливу на формування і використання трудового потенціалу підприємства. Проведено аналіз факторів впливу на ефективність використання трудового потенціалу. Обґрунтовано напрямки підвищення ефективності використання трудового потенціалу підприємства.

Ключові слова: трудовий потенціал, фактори, ресурс, ефективність, мотивація, заробітна плата, продуктивність.

АННОТАЦИЯ
В статье исследованы подходы относительно толкования сущности и формирования структуры трудового потенциала предприятия, а также факторы влияния на формирование и использование трудового потенциала предприятия. Проведен анализ факторов влияния на эффективность использования трудового потенциала. Обоснованы направления повышения эффективности использования трудового потенциала предприятия.

Ключевые слова: трудовой потенциал, факторы, ресурс, эффективность, мотивация, заработная плата, производительность.

ANNOTATION
Interpretation approaches of the nature and structure formation of labor potential of the enterprise were studied. The factors of influence on the formation and use of labor potential of the enterprise were studied. The analysis of the factors influencing the efficiency of labor potential.Grounded direction efficiency employment potential business.

Keywords: labor potential, factors, resource efficiency, motivation, wages, productivity.

Завантажити статтю (pdf)