Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Городня Т.А., Пилипців М.І. Управління інноваційним розвитком підприємства з використанням складових інноваційної діяльності

АНОТАЦІЯ
Проведено аналіз досліджень інноваційної діяльності; розглянуто важливість активізації інноваційної діяльності; охарактеризовано управління інноваційним розвитком; досліджено інноваційній потенціал підприємства; проведено аналіз інноваційної діяльності підприємства; розрахована ризикованість інноваційної діяльності.

Ключові слова: інновації, діагностика, інноваційний потенціал, інноваційний розвиток, структура, показники, ризик інноваційної діяльності.

АННОТАЦИЯ
Проведен анализ исследований инновационной деятельности; рассмотрена важность активизации инновационной деятельности; охарактеризовано управление инновационным развитием; исследован инновационный потенциал предприятия; проведен анализ инновационной деятельности предприятия; рассчитана рискованность инновационной деятельности.

Ключевые слова: инновации, диагностика, инновационный потенциал, инновационное развитие, структура, показатели, риск инновационной деятельности.

ANNOTATION
The analysis of researches of innovative activity is conducted; considered importance of activation of innovative activity; described management innovative development; investigational to innovative potential of enterprise; the analysis of innovative activity of enterprise is conducted; risk of innovative activity is expected.

Keywords: innovations, diagnostics, innovative potential, innovative development, structure, indexes, risk of innovative activity.

Завантажити статтю (pdf)