Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Бутенко Д.С., Ткачук І.І. Розвиток трансферу технологій – запорука активізації інноваційних процесів в Україні

АНОТАЦІЯ
Стаття присвячена виявленню впливу трансферу технологій на активізацію інноваційних процесів в Україні. Розглянуто основні відмінності в джерелах придбання новітніх технологій, доведено необхідність підвищення капіталовкладень в національні технології. Проведено порівняльний аналіз таких дефініцій, як «трансфер технологій» та «комерціалізація технології», виявлено основні принципові розбіжності.

Ключові слова: трансфер, трансфер технологій, комерціалізація технології, інтелектуальна діяльність, інновації, впровадження.

АННОТАЦИЯ
Статья посвящена анализу влияния трансфера технологий на активизацию инновационных процессов в Украине. Рассмотрены основные различия в источниках приобретения новейших технологий, доказана необходимость повышения капиталовложений в национальные технологии. Проведен сравнительный анализ таких дефиниций, как «трансфер технологий» и «коммерциализация технологии», выявлены основные отличия.

Ключевые слова: трансфер, трансфер технологий, коммерциализация технологии, интеллектуальная деятельность, инновации, внедрение.

ANNOTATION
The article is devoted to revealing the impact of technology transfer at enhancing innovation processes in Ukraine. The main differences in the sources of acquisition of new technologies, the necessity of increasing investment in national technology. A comparative analysis of such definitions as «technology transfer» and «technology commercialization».

Keywords: transfer, technology transfer, commercialization of technology, intellectual activity, innovation and implementation.

Завантажити статтю (pdf)