Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Пінчук А.С., Обозна А.О. Перспективи і тенденції розвитку зовнішньої торгівлі у Миколаївській області

АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто стан розвитку зовнішньої торгівлі у Миколаївській області, перспективи розвитку, проаналізовано їх особливості та надано рекомендації щодо напрямків подальшого розвитку. Наведено рейтинг торговельних партнерів, структуру торгівлі. Обґрунтовано шляхи підвищення ефективності співпраці у торговельній сфері із закордонними партнерами України.

Ключові слова: зовнішня торгівля, послуги, товари, ефективність, розвиток.

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены состояние развития внешней торговли в Николаевской области, перспективы развития, проанализированы их особенности и даны рекомендации по направлениям дальнейшего развития. Приведены рейтинг торговых партнеров, структура торговли. Обоснованы пути повышения эффективности сотрудничества в торговой сфере с зарубежными партнерами Украины.

Ключевые слова: внешняя торговля, услуги, товары, эффективность, развитие.

ANNOTATION
The article deals the state of foreign trade in the Mykolaiv region, prospects, analyzed their characteristics and recommendations on areas for further development. An ranking trade partners, the commodity structure of trade. The ways of improving the efficiency of cooperation in the sphere of trade with foreign partners Ukraine.

Keywords: foreign trade, services, products, efficiency and development.

Завантажити статтю (pdf)