Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Мовчан О.П. Тенденції розвитку сфери зв’язку та інформатизації України

АНОТАЦІЯ
В статті ідентифіковано основні тенденції розвитку сфери зв’язку та інформатизації України. Визначено вплив інфокомунікаційних технологій на розвиток національної економіки та розкрито їх мультиплікативний ефект на різні галузі. Охарактеризовано основні проблеми сфери зв’язку та інформатизації України. Зазначено, що на сучасному етапі галузь телекомунікацій знаходиться в точці біфуркації.

Ключові слова: зв’язок, інфокомунікаційні технології, тенденція, ефект, розвиток, криза.

АННОТАЦИЯ
В статье выявлены основные тенденции развития сферы связи и информатизации Украины. Определено влияние инфокоммуникационных технологий на развитие национальной экономики и раскрыт их мультипликативный эффект на различные сферы. Охарактеризованы основные проблемы сферы связи и информатизации Украины. Отмечено, что отрасль телекоммуникаций находится в точке бифуркации.

Ключевые слова: связь, инфокоммуникационные технологии, тенденция, эффект, развитие, кризис.

ANNOTATION
In the article the main Ukrainian trends of communication and information development were identified. The influence of information and communication technologies to the development of the national economy and their multiplier effect on various spheres was disclosed. The main problems of Ukrainian communication and information sphere were described. It was noted that the telecommunications sector is at the point of bifurcation.

Keywords: communication, information and communication technology, the trend of the effect of the development of the crisis.

Завантажити статтю (pdf)