Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Магас Н.В. Теоретичні аспекти механізму регулювання внутрішнього ринку України

АНОТАЦІЯ
У статті розкрито теоретичну сутність внутрішнього ринку, охарактеризовано основні його функції. Наведено типологію суб’єктів регулювання внутрішнього ринку. Обґрунтовано сутність механізму регулювання внутрішнього ринку та його елементи. Запропоновано інструменти розвитку внутрішнього ринку. Наголошено на необхідності державного регулювання внутрішнього ринку.

Ключові слова: внутрішній ринок, суб’єкти ринку, державне регулювання, механізми та інструменти розвитку.

АННОТАЦИЯ
В статье раскрыта теоретическая сущность внутреннего рынка, охарактеризованы основные его функции. Приведена типология субъектов регулирования внутреннего рынка. Обоснована сущность механизма регулирования внутреннего рынка и его элементы. Предлагаются инструменты развития внутреннего рынка. Отмечена необходимость государственного регулирования внутреннего рынка.

Ключевые слова: внутренний рынок, субъекты рынка, государственное регулирование, механизмы и инструменты развития.

ANNOTATION
The article reveals the theoretical essence of the internal market, and it’s main functions. Given the typology of the subjects of the internal market regulation. The article justifies the essence of the mechanism of the internal market regulation and it’s elements. Provides instruments for the development of the internal market. Stressed the necessity of state regulation of the domestic market.

Keywords: internal market, market subjects, state regulation, mechanisms and instruments of development.

Завантажити статтю (pdf)