Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Кушнір Т.М. Методологічні засади дослідження інститутів маркетингової інфраструктури на базі функціонального підходу

АНОТАЦІЯ
В статті обґрунтовано доцільність застосування функціонального підходу до аналізу маркетингової інфраструктури в процесі інституціоналізації діяльності її елементів. Складність і багатоаспектність аналізу знаходять своє відображення у авторському баченні розв’язання вкрай актуальної методологічної проблематики. Головне завдання інститутів маркетингової інфраструктури вбачається у сприянні виконанню маркетингових функції компанії-виробника.

Ключові слова: інфраструктура, маркетингова інфраструктура, ринкова інфраструктура, маркетингові посередники, інститути маркетингової інфраструктури.

АННОТАЦИЯ
В статье обоснована целесообразность использования функционального подхода к анализу маркетинговой инфраструктуры в процессе институционализации деятельности ее элементов. Сложность и многоаспектность анализа находит свое отображение в авторском видении разрешения актуальной методологической проблематики. Главное задание институтов маркетинговой инфраструктуры видится в содействии исполнению маркетинговых функций компании-производителя.

Ключевые слова: инфраструктура, маркетинговая инфраструктура, рыночная инфраструктура, маркетинговые посредники, институты маркетинговой инфраструктуры.

ANNOTATION
In the article the feasibility of functional approach to the analysis of marketing infrastructure in the institutionalization of its elements. The complexity and multidimensional analysis is reflected in the author’s vision of solving extremely important methodological issues. The main task of marketing institutions in facilitating infrastructure is seen performance marketing functions of the manufacturer.

Keywords: infrastructure, marketing infrastructure, market infrastructure, market intermediaries, institutions marketing infrastructure.

Завантажити статтю (pdf)