Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Єніна-Березовська А.О. Податково-бюджетна політика в системі засобів державного регулювання регіонального розвитку

АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто питання регулювання регіонального розвитку у сфері податково-бюджетної політики. Проаналізовано проблеми взаємодії державних органів влади з органами місцевого самоврядування з податково-бюджетних питань. Систематизовано види фіскальної політики держави. Розглянуто стабілізатори впливу на фіскальну систему регіонів та інструменти впливу на регіональний розвиток.

Ключові слова: регіональний розвиток, податково-бюджетна політика, фіскальна політика, фіскальна система, податково-бюджетні інструменти.

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены вопросы регулирования регионального развития в сфере налогово-бюджетной политики. Проанализированы проблемы взаимосвязи государственных органов власти с органами местного самоуправления по налогово-бюджетным вопросам. Систематизированы виды фискальной политики государства. Рассмотрены стабилизаторы влияния на фискальную систему регионов и инструменты влияния на региональное развитие.

Ключевые слова: региональное развитие, налогово-бюджетная политика, фискальная политика, фискальная система, налогово-бюджетные инструменты.

ANNOTATION
The questions of regulation of regional development in the field of fiscal policy. The problems of the relationship of public authorities to local governments on fiscal issues. Systematized kinds of fiscal policy. We consider the impact of the stabilizers on the fiscal systems of the region and instruments impact on regional development.

Keywords: regional development, tax policy, fiscal policy, fiscal system, fiscal instruments.

Завантажити статтю (pdf)