Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Добрянська Ю.О., П’ясечна А.В., Косар Н.С. Дослідження сучасного стану франчайзингу в Україні та світі

АНОТАЦІЯ
Стаття присвячена дослідженню аналізу стану українського та світового ринків франчайзингу за сучасних умов. Проаналізовано його стан, структуру та місткість. Охарактеризовано ключових гравців та визначено лідера українського ринку франчайзингу. Визначено проблеми та тенденції розвитку франчайзингу в Україні.

Ключові слова: франчайзинг, франчайзер, франчайзі, роялті, малий бізнес.

АННОТАЦИЯ
Статья посвящена исследованию анализа состояния украинского и мирового рынков франчайзинга в современных условиях. Проанализированы его состояние, структура и емкость. Охарактеризованы ключевые игроки и определены лидеры украинского рынка франчайзинга. Определены проблемы и тенденции развития франчайзинга в Украине.

Ключевые слова: франчайзинг, франчайзер, франчайзи, роялти, малый бизнес.

АNNOTATION
The article investigates the analysis of Ukrainian and world market of franchising in modern conditions. Analyzes its condition, structure and capacity. Characterized key players and identifies the leader of Ukrainian market of franchising. The problems and trends in franchising in Ukraine.

Keywords: franchising, the franchisor, franchisee royalties small business.

Завантажити статтю (pdf)