Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Аракелова І.О., Величко Н.В. Стан сфери будівельних послуг України: основні тенденції розвитку, проблеми та сучасні методи їх вирішення

АНОТАЦІЯ
У статті досліджений сучасний стан будівельного ринку, на підставі аналізу виявлені слабкі місця даного ринку. Проаналізована тематична література, що допомогла більш детальніше зрозуміти поведінку споживачів на ринку будівництва. Увага акцентується на шляхах подолання основних проблем та на формуванні попиту у споживачів за допомогою маркетингових рішень.

Ключові слова: будівельний ринок, попит, економіка, ціна, споживач, просування, аудит, маркетинг, дослідження, закон.

АННОТАЦИЯ
В статье исследовано современное состояние строительного рынка, на основании анализа обнаружены слабые места данного рынка. Проанализирована тематическая литература, которая помогла более детально понять поведение потребителей на рынке строительства. Внимание акцентируется на путях преодоления основных проблем и на формировании спроса у потребителей с помощью маркетинговых решений.

Ключевые слова: строительный рынок, спрос, экономика, цена, потребитель, продвижение, аудит, маркетинг, исследования, закон.

ANNOTATION
In article it was explored the current condition of the construction market and it was suspected the weak points, based on this analysis. The thematic literature, which helped to understand more precisely the behavior of customers on construction market, was analyzed. Attention is focused on ways to overcome major problems and in creating demand among consumers through marketing decisions.

Keywords: construction market, demand, economy, price, consumer, promotion, audit, marketing, research, law.

Завантажити статтю (pdf)