Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Ряснянська А.М. Світовий досвід формування власності на землю

АНОТАЦІЯ
Стаття присвячена дослідженню світового досвіду формування власності на землю. Проаналізовано такі аспекти відносин власності, як: форми власності, обмеження розмірів земельних угідь, оцінка землі та відображення земельних ділянок в бухгалтерському обліку. Детально вивчено розвиток орендних відносин у різних країнах світу.

Ключові слова: власність на землю, оренда землі, оцінка землі, світовий досвід, розмір земельних угідь.

АННОТАЦИЯ
Статья посвящена изучению мирового опыта формирования собственности на землю. Проанализированы такие аспекты отношений собственности, как: формы собственности, ограничения размеров земельных угодий, оценка земли и отображеие земельных участков в бухгалтерском учете. Детально изучено развитие арендных отношений в разных странах мира.

Ключевые слова: собственность на землю, аренда земли, оценка земли, мировой опыт, размер земельных угодий.

АNNOTATION
The article is devoted to studying international experience of formation land ownership. Analyzed aspects such relations as: ownership, limiting the size of land, land valuation and display of land in accounting. Studied in detail the development of rental relations in the different countries of the world.

Keywords: land ownership, land lease, valuation of land, world experience, size of land.

Завантажити статтю (pdf)