Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Лазарищак С.Я., Живенков Є.С. Вплив інноваційної діяльності на підвищення конкурентоспроможності підприємств молокопродуктового підкомплексу

АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто сутність понять конкурентоспроможності та інноваційної діяльності, визначено рівні та чинники їхнього впливу. На основі цього проведено оцінку впливу інноваційної діяльності на підвищення конкурентоспроможності підприємств молокопродуктового підкомплексу. Визначено нові технології, впровадження яких дозволить підвищити конкурентоспроможність молочної продукції.

Ключові слова: інновації, інноваційна діяльність, конкурентоспроможність, конкурентоспроможність підприємств, молокопродуктовий підкомплекс.

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены сущность понятий конкурентоспособности и инновационной деятельности, определены уровни и факторы их влияния. На основе этого проведена оценка влияния инновационной деятельности на повышение конкурентоспособности предприятий молокопродуктового подкомплекса. Определены новые технологии, внедрение которых позволит повысить конкурентоспособность молочной продукции.

Ключевые слова: инновации, инновационная деятельность, конкурентоспособность, конкурентоспособность предприятий, молокопродуктовий подкомплекс.

ANNOTATION
In article the essence of concepts of competitiveness and innovative activity are considered, levels and factors of their influence are determined. On the basis of it the assessment of influence of innovative activity on increase of competitiveness of the enterprises of a milk subcomplex is carried out. New technologies which introduction will allow to increase competitiveness of dairy products are defined.

Keywords: innovations, innovative activity, competitiveness, competitiveness of the enterprises, milk subcomplex.

Завантажити статтю (pdf)