Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Бондарець М.В. Особливості розвитку інноваційних процесів провідних і транзитивних країн в умовах глобалізації

АНОТАЦІЯ
У статті проведено аналіз сутності сучасних інноваційних процесів у глобальній економіці. Визначено місце і роль інноваційного розвитку у трансформації транзитивних країн з метою запровадження ефективних економічних реформ в Україні. Виокремлено механізми державної підтримки інноваційної діяльності та інноваційної моделі розвитку.

Ключові слова: глобальний розвиток, інноваційна діяльність, інвестиційно-інноваційна модель, конкурентоспроможність, транзитивні країни.

АННОТАЦИЯ
В статье проведен анализ сущности современных инновационных процессов в глобальной экономике. Определены место и роль инновационного развития в трансформации транзитивных стран з целью проведения эффективных экономических реформ в Украине. Выделены механизмы государственной поддержки инновационной деятельности и инновационной модели развития.

Ключевые слова: глобальное развитие, инновационная деятельность, инвестиционно-инновационная модель, конкурентоспособность, транзитивные страны.

ANNOTATION
The article analyzes the essence of modern innovative processes in the global economy. The place and role of innovative development in the transformation of the transitive countries in order to implement effective economic reforms in Ukraine are defined. The mechanisms of state support of innovation activity and innovation development model are determined.

Keywords: global development, innovation activity, investment-innovation model, competitiveness, transitive countries.

Завантажити статтю (pdf)