Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Вашай Ю.В. Національні інтереси держави у контексті дотримання економічної безпеки

АНОТАЦІЯ
У статті проаналізовано підходи до трактування понять «національні інтереси» та «національні економічні інтереси». Запропоновано формулювання адекватної системи національних інтересів за трьома рівнями їх інтенсивності. Згідно запропонованих рівнів, автором виділено комплекс життєво важливих, важливих та периферійних національних економічних інтересів.

Ключові слова: національні інтереси, національні економічні інтереси, економічна безпека, національна безпека, економічні суперечності.

АННОТАЦИЯ
В статье проанализированы подходы к трактовке понятий «национальные интересы» и «национальные экономические интересы». Предложена формулировка адекватной системы национальных интересов по трем уровням их интенсивности. Согласно предложенным уровням, автором выделен комплекс жизненно важных, важных и периферийных национальных экономических интересов.

Ключевые слова: национальные интересы, национальные экономические интересы, экономическая безопасность, национальная безопасность, экономические противоречия.

ANNOTATION
The approaches to the interpretation of the concept sof «national interest» and «national economic interest» are analized in the article. The author suggest a formulation of an adequate system of national interests in three levels of intensity. According to the proposed levels the author highlighted the complex of eesential, important and peripheral national interests.

Keywords: national interests, national economic interests, economic security, national security, economic contradictions.

Завантажити статтю (pdf)