Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Глубіш Л.Я. Необхідність вивчення тристоронньої ринкової взаємодії груп економічних інтересів від виробничої функції

АНОТАЦІЯ
В статті обґрунтовано необхідність вивчення тристоронньої взаємодії між групами економічних інтересів, продиктовану процесами глобалізації. Акцентовано увагу на доцільності використання теорії суспільного добробуту, оскільки вона дає цілісне уявлення про функціонування національної економіки як макросистеми, а отже, дозволить окреслити перспективи її економічного піднесення.

Ключові слова: економічні інтереси, економічні взаємовідносини, економічні ефекти, функція виробництва, економіка добробуту, глобалізація економіки.

АННОТАЦИЯ
В статье обоснована необходимость изучения трехстороннего взаимодействия групп экономических интересов, продиктованная процессами глобализации. Акцентировано внимание на целесообразности использования теории общественного благосостояния, поскольку она дает целостное представление о функционировании национальной экономики как макросистемы и, следовательно, позволит очертить перспективы ее экономического подъема.

Ключевые слова: экономические интересы, экономические эффекты, производственная функция, экономика благосостояния, глобализация экономики.

ANNOTATION
The necessity of studying trilateral interaction economic interests groups, dictated by processes of globalization. The attention is focused on feasibility of using welfare economy, as it gives representation about the functioning of the national economy as a macro, and consequently will enable to outline the prospects its economic upturn.

Keywords: economic interests, economic relations, economic effects, production function, welfare economy, economic globalization.

Завантажити статтю (pdf)