Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Венжега Д.І. Стратегічні напрями підвищення ефективності державного регулювання промислового виробництва України

АНОТАЦІЯ
У статті розроблено діагностичний підхід прийняття адміністративних рішень в рамках державного регулювання промислового виробництва України з урахуванням відповідності результатів управління критеріям оптимальності у соціальній, інноваційній, інвестиційній, фінансовій та виробничій сферах. Автор запропонував основні стратегічні напрями підвищення ефективності державного регулювання промисловості України.

Ключові слова: критерій, ефективність, державне регулювання, промислове виробництво, стратегічний напрям.

АННОТАЦИЯ
В статье разработан диагностический подход принятия административных решений в рамках государственного регулирования промышленного производства Украины с учетом соответствия результатов управления критериям оптимальности в социальной, инновационной, инвестиционной, финансовой и производственной сферах. Автор предлагает основные стратегические направления для повышения эффективности государственного регулирования промышленности Украины.

Ключевые слова: критерий, эффективность, государственное регулирование, промышленное производство, стратегическое направление.

ANNOTATION
The author has developed a diagnostic approach to administrative decisions under the state regulation of industrial production in Ukraine in the article. This approach takes into account the results of the control matching of optimality criteria in the social, innovation, investment, financial and industrial spheres. The author suggested the main strategic directions of increase of state regulation efficiency of Ukrainian industrial production.

Keywords: criterion, efficiency, state regulation, industrial production, strategic direction.

Завантажити статтю (pdf)