Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Борейко В.І. Будівельна галузь як індикатор та стимулятор розвитку національної економіки

АНОТАЦІЯ
У статті досліджено тенденції розвитку будівельної галузі, можливість використання їх для прогнозування і стимулювання розвитку національної економіки та вироблення запобіжних механізмів для недопущення криз і забезпечення економічного зростання країни. Обґрунтовано, що початок спадів і піднесень у будівельному комплексі відбувається на один-два роки раніше, ніж в національній економіці в цілому, тому для виходу з кризової ситуації держава повинна всебічно сприяти залученню інвестицій в будівельну галузь.

Ключові слова: будівельна галузь, національна економіка, кризи, інвестиції, економічне зростання.

АННОТАЦИЯ
В статье исследованы тенденции развития строительной отрасли, возможности их использования для прогнозирования и стимулирования развития национальной экономики и выработки предупреждающих механизмов для недопущения кризисов и обеспечения экономического роста страны. Обосновано, что начало спадов и подъемов в строительном комплексе происходит на один-два года раньше, чем в национальной экономике в целом, поэтому для выхода из кризисной ситуации государство должно всемерно способствовать привлечению инвестиций в строительную отрасль.

Ключевые слова: строительная отрасль, национальная экономика, кризисы, инвестиции, экономический рост.

ANNOTATION
In the article trends of the development of the construction industry, the possibility to the using them to predict and stimulate the development of national economy and the manufacturing of safety mechanisms for the prevent crises and to ensure economic growth are investigated. Proved, that the beginning of the downs and growth in the construction industry to happens on 1 – 2 years earlier, than in the national economy, therefore to overcome the crisis the state should fully promote investment to the construction industry.

Keywords: construction industry, national economy, crisis, investment, economic growth.

Завантажити статтю (pdf)