Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Приходько І.В. Оцінка ефектів впливу політико-економічних чинників міжнародної економічної інтеграції на економічне зростання України, країн Центрально-Східної Європи і СНД

АНОТАЦІЯ
У статті виявлено сутність політико-економічних чинників, їх складові та визначено ефекти впливу політико-економічних чинників міжнародної економічної інтеграції на економічне зростання певних країн. У рамках дослідження кількісно оцінено ефекти впливу низки політико-економічних чинників міжнародної економічної інтеграції на зростання економіки України та інших подібних до нашої країни економік регіону.

Ключові слова: міжнародна економічна інтеграція, економічне зростання, політико-економічні чинники, інституційні чинники, прямі іноземні інвестиції, оподаткування міжнародної торгівлі.

АННОТАЦИЯ
В статье выявлены сущность политико-экономических факторов, их составляющие и эффекты влияния политико-экономических факторов международной экономической интеграции на экономический рост определенных стран. В пределах исследования количественно оценено эффекты влияния ряда политико-экономических факторов международной экономической интеграции на рост экономики Украины и других подобных экономик региона.

Ключевые слова: международная экономическая интеграция, экономический рост, политико-экономические факторы, институциональные факторы, прямые иностранные инвестиции, налогообложение международной торговли.

ANNOTATION
The essence of politico-economic factors of the international economic integration their elements and their influence effects on economic growth of some countries are described. In our study it is important to quantify the effects of a number of political and economic factors of international economic integration on economic growth in Ukraine and other countries similar to our regional economy.

Keywords: international economic integration, economic growth, political and economic factors, institutional factors, foreign direct investment, international trade taxation.

Завантажити статтю (pdf)