Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Зеліч В.В. Холдинги як структуроутвоююча форма ведення міжнародного бізнесу в Україні

АНОТАЦІЯ
У статті досліджено загальні тенденції розвитку ринкової економіки в Україні, проведено аналіз створення інтегрованих корпоративних структур у формі холдингу. З’ясовано роль міжнародних холдингів у сучасній економіці; визначено особливості їх діяльності в регіональному та галузевому розрізах; проаналізовано особливості транснаціоналізації діяльності міжнародних холдингів; зроблена оцінка в масштабах закордонної діяльності міжнародних холдингів на основі аналізу індексу інтернаціоналізації та індексу GSI.

Ключові слова: холдинг, глобалізація, транснаціональні корпорації, материнська компанія, дочірня компанія, іноземні інвестиції, контрольний пакет акцій, репатріація прибутку, дивідендів, процентів, роялті.

АННОТАЦИЯ
В статье исследованы общие тенденции развития рыночной экономики в Украине, проведен анализ создания интегрированных корпоративных структур в форме холдинга. Выяснена роль международных холдингов в современной экономике; определены особенности их деятельности в региональном и отраслевом разрезах; проанализированы особенности транснационализации деятельности международных холдингов; произведена оценка в масштабах зарубежной деятельности международных холдингов на основе анализа индекса интернационализации и индекса GSI.

Ключевые слова: холдинг, глобализация, транснациональные корпорации, материнская компания, дочерняя компания, иностранные инвестиции, контрольный пакет акций, репатриация прибыли, дивидендов, процентов, роялти.

ANNOTATION
In the article the general trends of the market economy in Ukraine, the analysis of integrated corporate structures in the form of holding. Clarifications international holdings role in the modern economy; the peculiarities of their activities in the regional and sectoral breakdown; The features transnationalization of international holdings; The estimation of the scale of international foreign holdings by analyzing the internationalization index and the index of GSI.

Keywords: Holding, globalization, multinational corporations, parent companies, subsidiaries, foreign direct investment, controlling interest, repatriation of profits, dividends, interest, royalties.

Завантажити статтю (pdf)