Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Анісімов І.Є. Розвиток міжнародної інноваційної діяльності як фактор світового економічного зростання

АНОТАЦІЯ
У статті розглядається та досліджується міжнародна інноваційна діяльність як основа науково-технічного прогресу. Визначено, що на сьогодні в світі існує п’ять інноваційних галузей, здатних прискорити міжнародний економічний розвиток, а саме: біотехнології, нанотехнології, інформація і телекомунікації, медичні технології, альтернативні джерела енергії, «зелені» технології. Перспективність саме цих галузей визначається їх новизною, наукоємністю, темпами зростання галузі, доданою вартістю. Зроблено висновок, що сьогодні формується багатополярний світ, який складатиметься з чотирьох головних центрів міжнародної інноваційної діяльності – США, Європейського Союзу, Японії, Китаю.

Ключові слова: інноваційний розвиток, економічне зростання, державна підтримка, науково-технічний прогрес, інноваційний потенціал.

АННОТАЦИЯ
В статье исследуется международная инновационная деятельность как основа научно-технического прогресса. Определено, что на сегодня в мире существует пять инновационных отраслей, способных ускорить международное экономическое развитие, а именно: биотехнологии, нанотехнологии, информация и телекоммуникации, медицинские технологии, альтернативные источники энергии, «зеленые» технологии. Перспективность именно этих отраслей определяется их новизной, наукоемкостью, темпами роста отрасли, добавленной стоимостью. Сделан вывод, что сегодня формируется многополярный мир, состоящий из четырех главных центров международной инновационной деятельности: США, Европейского Союза, Японии, Китая.

Ключевые слова: инновационное развитие, экономический рост, государственная поддержка, научно-технический прогресс, инновационный потенциал.

ANNOTATION
The article examines international innovation activities, as a basis for scientific and technological progress. It was determined that in the world today, there are five innovative industries will accelerate the international economic development: biotechnology, nanotechnology, information and telecommunications, medical technology, alternative energy sources, «green» technology. The prospects of these industries is determined by: novelty, knowledge- intensive, growth in the industry, value-added. It is concluded that today the emerging multipolar world, consisting of the four main centers of international innovation – the US, European Union, Japan and China.

Keywords: innovative development, economic growth, government support, scientific and technological progress, innovation potential.

Завантажити статтю (pdf)