Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Коляда О.В. Економічні передумови формування середнього класу в Україні в умовах євроінтеграції

АНОТАЦІЯ
У статті розглядаються економічні передумови формування середнього класу в Україні на шляху інтеграції до Європейського Союзу. Досліджуються джерела формування доходів населення та їх структура. Аналізується розвиток малого підприємництва як економічна основа формування «старого» середнього класу.

Ключові слова: середній клас, трансформаційна економіка, євроінтеграція, доходи, мале підприємництво, заробітна плата.

АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются экономические предпосылки формирования среднего класса в Украине на пути к Европейскому Союзу. Исследуются источники формирования доходов населения и их структура. Анализируется развитие малого бизнеса как экономическая основа формирования «старого» среднего класса.

Ключевые слова: средний класс, трансформационная экономика, евроинтеграция, доходы, заработная плата, малый бизнес.

АNNOTATION
The article considers the economic conditions of the middle class in Ukraine towards European Union. We investigate sources of income and their structure. Analyzes the development of small business, which is the economic basis of the formation of the «old» middle class.

Keywords: middle class, transformational economy, European integration, income, small business, wage.

Завантажити статтю (pdf)