Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Раца О.Б. Методичні аспекти дослідження середовища при формуванні економічної поведінки підприємства

АНОТАЦІЯ
Визначено методичні аспекти дослідження середовища при формуванні економічної поведінки підприємств. Обґрунтовано необхідність удосконалення процесу дослідження в сучасних умовах. Доведено, що дослідження споживача повинно базуватись на мотиваційно-маркетинговому підході для формування споживчої поведінки підприємства.

Ключові слова: економічна поведінка підприємства, поведінка споживача, економічний підхід, мотиваційно-маркетинговий підхід, порівняльний аналіз.

АННОТАЦИЯ
Определены методические аспекты исследования среды при формировании экономического поведения предприятий. Обоснована необходимость совершенствования процесса исследования в современных условиях. Доказано, что исследования потребителя должно базироваться на мотивационно-маркетинговом подходе для формирования потребительского поведения предприятия.

Ключевые слова: экономическое поведение предприятия, поведение потребителя, экономический подход, мотивационно-маркетинговый подход, сравнительный анализ.

ANNOTATION
Methodological aspects of the study of the environment in the formation of economic behaviour of enterprises have been determined. The need to improve the research process in modern conditions has justified. Consumer research should be based on motivational and marketing approach for the formation of the consumer behaviour of the enterprise has been proven.

Keywords: economic behaviour of the enterprise, consumer behaviour, economic approach, motivational and marketing approach, comparative analysis.

Завантажити статтю (pdf)