Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Лендюк Т. В. Адаптивне навчання та нечітка логіка при побудові індивідуальної траєкторії навчання

АНОТАЦІЯ
У статті вирішено актуальне завдання формування індивідуальної траєкторії навчання в системі дистанційного навчання за допомогою стандарту SCORM. Запропоновано нові поля метаданих навчальних об'єктів у пакеті SCORM. Показано, що сучасна освіта повинна адаптуватися до індивідуальних характеристик студента в контролі знань і формуванні індивідуальної траєкторії навчання. Запропоновано формування індивідуальної траєкторії навчання з використанням навігації у навчальному матеріалі з вибором послідовності навчальних фрагментів.

Ключові слова: індивідуальна траєкторія навчання, система дистанційного навчання, пакет SCORM, навчальний фрагмент, метадані, послідовність навчальних фрагментів.

АННОТАЦИЯ
В статье решена актуальная задача формирования индивидуальной траектории обучения в системе дистанционного обучения с помощью стандарта SCORM. Предложены новые поля метаданных учебных объектов в пакете SCORM. Показано, что современное образование должно адаптироваться к индивидуальным характеристикам студента в контроле знаний и формировании индивидуальной траектории обучения. Предложено формирование индивидуальной траектории обучения с использованием навигации в учебном материале с выбором последовательности учебных фрагментов.

Ключевые слова: индивидуальная траектория обучения, система дистанционного обучения, пакет SCORM, учебный фрагмент, метаданные, последовательность учебных фрагментов.

ANNOTATION
Actual task of generation of individual learning path in learning management system using SCORM package is solved. Learning objects metadata enriching in SCORM package with new fields is proposed. It was shown that modern education must adapt to the individual student’s characteristics in knowledge control and generation of individual learning path. The generation of individual learning path using the navigation in learning contents with choice of learning objects sequence is proposed.

Keywords: individual learning path, learning management system, SCORM package, learning objects, metadata, learning objects sequence.

Завантажити статтю (pdf)