Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Григорук П.М., Вальчук О.А. Аналіз підходів до моделювання стану та тенденцій розвитку системи пенсійного забезпечення

АНОТАЦІЯ
В статті розглядаються питання, присвячені використанню інструментарію економіко-математичного моделювання при дослідженні стану та тенденцій розвитку системи пенсійного забезпечення. Представлено опис основних підходів до моделювання. Визначено коло завдань, які можна розв’язувати в рамках кожного підходу, переваги та недоліки методів.

Ключові слова: система пенсійного забезпечення, недержавний пенсійний фонд, моделювання, динамічна модель, прогноз, кластерний аналіз, інтегральне оцінювання.

АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются вопросы, посвященные использованию инструментария экономико-математического моделирования при исследовании состояния и тенденций развития системы пенсионного обеспечения. Представлено описание основных подходов к моделированию. Определен круг задач, решаемых в рамках каждого подхода, преимущества и недостатки методов.

Ключевые слова: система пенсионного обеспечения, негосударственный пенсионный фонд, моделирование, динамическая модель, прогноз, кластерный анализ, интегральное оценивание.

ANNOTATION
The article deals with issues of using tools of economic and mathematical modeling for the studying the status and trends of the pension system development. Description of the main approaches for modeling are presented. The range of tasks that can be solved within each approach are defined, the advantages and disadvantages of methods are noted.

Keywords: pension system, non-governmental pension fund, modeling, dynamic model, forecast, cluster analysis, integral evaluation.

Завантажити статтю (pdf)