Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Наумчук А. В., Стаднюк Т. В. Стратегічний аналіз в системі управління операційною діяльністю підприємства

АНОТАЦІЯ
У статті окреслено сутність стратегічного аналізу та визначено його роль у діяльності підприємства. Застосовано для короткострокового прогнозування результатів операційної діяльності метод екстраполяції для обґрунтування оперативних та стратегічних управлінських рішень.

Ключові слова: прибуток, збиток, доходи, витрати, операційна діяльність підприємства, екстраполяція.

АННОТАЦИЯ
В статье обозначена сущность стратегического анализа и определена его роль в деятельности предприятия. Применен для краткосрочного прогнозирования результатов операционной деятельности метод экстраполяции для обоснования оперативных и стратегических управленческих решений.

Ключевые слова: прибыль, убыток, доходы, расходы, операционная деятельность предприятия, экстраполяция.

ANNOTATION
In article it is considered the essence of strategic analysis and its role in the activities of the company. Method of extrapolation are used for short-term for ecasting operating results. It helps to substantiate operational and strategic management decisions.

Keywords: profit, loss, income, costs, operating activities of the company, extrapolation.

Завантажити статтю (pdf)