Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Момот Л.В. Модернізація бюджетного обліку

АНОТАЦІЯ
Стаття дає можливість дослідити модернізацію бухгалтерського обліку в бюджетних установах. Для модернізації бухгалтерського обліку бюджетних установ необхідно уніфікувати облікову систему, адаптувати бюджетну систему до нових методологічних принципів ведення обліку, посилити контроль з боку органів Державного казначейства та Міністерства доходів і зборів [5, с. 350].

Ключові слова: державний сектор, модернізація бухгалтерського обліку в бюджетних установах, НП(С)БОДС, методичні рекомендації з бухгалтерського обліку суб’єктів державного сектора, а саме: 121,122, 123, 125, 127, 129, 130, 132, 135.

АННОТАЦИЯ
Статья дает возможность исследовать модернизацию бухгалтерского учета в бюджетных учреждениях. Для модернизации бухгалтерского учета бюджетных учреждений необходимо унифицировать учетную систему, адаптировать бюджетную систему к новым методологическим принципам ведения учета, усилить контроль со стороны органов Государственного казначейства и Министерством доходов и сборов [5, с. 350].

Ключевые слова: государственный сектор, модернизация бухгалтерского учета в бюджетных учреждениях, НП(С)БУГС, методические рекомендации по бухгалтерскому учету субъектов государственного сектора, а именно: 121,122, 123, 125, 127, 129, 130, 132, 135.

АNNOTATION
Article provides an opportunity to explore the modernization of accounting in budgetary institutions. To streamline accounting budgetary institutions need to be unified accounting system, the budget system to adapt to new methodological principles of accounting, strengthen supervision by the State Treasury and the Ministry of income and fees [5, stor.350].

Keywords: public sector, the modernization of accounting in budgetary institutions, NP (C) Bugs, guidelines on accounting public sector entities, namely, 121,122, 123, 125, 127, 129, 130, 132, 135.

Завантажити статтю (pdf)