Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Чуркіна І.Є. Узгодження національної бюджетної політики з вимогами міжнародних фінансових інституцій: позитивні та суперечливі наслідки

АНОТАЦІЯ
У статі представлено аналіз інституційних засад кредитування України міжнародними фінансовими інституціями. Визначено основні напрями співпраці України з Міжнародним валютним фондом, групою Світового банку. Досліджено позитивні та негативні наслідки співробітництва України з міжнародними фінансовими інституціями.

Ключові слова: міжнародні фінансові інституції, зовнішні запозичення, Міжнародний валютний фонд, Світовий банк, бюджетна політика, зовнішній борг.

АННОТАЦИЯ
В статье представлен анализ институциональных основ кредитования Украины международными финансовыми институтами. Определены основные направления сотрудничества Украины с Международным валютным фондом, группой Всемирного банка. Исследованы позитивные и негативные последствия сотрудничества Украины с международными финансовыми институтами.

Ключевые слова: международные финансовые институты, внешние заимствования, Международный валютный фонд, Всемирный банк, бюджетная политика, внешний долг.

АNNOTATION
The article presents an analysis of the institutional framework loans Ukraine by international financial institutions. The main directions of cooperation between Ukraine and the International Monetary Fund, World Bank Group were discovered. The positive and negative consequences of Ukraine's cooperation with international financial institutions were researched.

Keywords: international financial institutions, foreign loans, International Monetary Fund, World Bank, fiscal policy, external debt.

Завантажити статтю (pdf)