Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Олійник Т.О., Сергеєв В.Ю. Доцільність застосування податкових соціальних пільг у контексті оптимізації податкового навантаження на фізичних осіб

АНОТАЦІЯ
У статті розкрито сутність податкового навантаження на фізичних осіб та розраховано даний показник на основі актуальних даних, досліджено вплив податкової соціальної пільги на платоспроможність платників податків, визначено основні недоліки існуючого механізму надання податкових соціальних пільг.

Ключові слова: податкове навантаження, податкова соціальна пільга, податок на доходи фізичних осіб (ПДФО), заробітна плата, платоспроможність.

АННОТАЦИЯ
В статье раскрыта сущность налоговой нагрузки на физических лиц и рассчитан данный показатель на основе актуальных данных, исследовано влияние налоговой социальной льготы на платежеспособность налогоплательщиков, определены основные недостатки существующего механизма предоставления налоговых социальных льгот.

Ключевые слова: налоговая нагрузка, налоговая социальная льгота, налог на доходы физических лиц (НДФЛ), заработная плата, платежеспособность.

АNNOTATION
This article reveals the essence of the tax burden on individuals and this index is calculated on the basis of current data, studies the effect of the tax social benefits of taxpayers solvency, identifies the main shortcomings of the existing mechanism of tax social benefits.

Keywords: tax burden, tax social benefits, tax on personal income (PIT), wages, solvency.

Завантажити статтю (pdf)