Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Серватинська І.М. Адміністрування та справляння єдиного соціального внеску: зарубіжні та вітчизняні реалії

АНОТАЦІЯ
У статті проаналізовано типологію світових моделей адміністрування єдиного соціального внеску, визначено найбільш ефективні системи адміністрування внеску. Проведено порівняння проблемних аспектів адміністрування та справляння єдиного соціального внеску в Україні та серед інших країн Європи. Запропоновано напрями поліпшення адміністрування та справляння єдиного соціального внеску в Україні.

Ключові слова: загальнообов’язкове державне соціальне страхування, єдиний соціальний внесок, Організація економічного співробітництва та розвитку, Пенсійний Фонд України, понижуючий коефіцієнт, тіньова економіка, фонд оплати праці.

АННОТАЦИЯ
В статье проанализирована типология мировых моделей администрирования единого социального взноса, определены наиболее эффективные системы администрирования взноса. Проведено сравнение проблемных аспектов администрирования и взимания единого социального взноса в Украине и среди других стран Европы. Предложены направления улучшения администрирования и взимания единого социального взноса в Украине.

Ключевые слова: общеобязательное государственное социальное страхование, единый социальный взнос, Организация экономического сотрудничества и развития, Пенсионный Фонд Украины, понижающий коэффициент, теневая экономика, фонд оплаты труда.

ANNOTATION
The article analyzes the typology of global models of administration a single social contribution, determines the most efficient systems of administration social contribution. Problematic aspects of the administration and charging a single social contribution of Ukraine and other European countries are compared. Ways to improve the administration and collection of the single social contribution in Ukraine are offered.

Keywords: obligatory social insurance, single social contribution, Organisation for Economic Cooperation and Development, Pension Fund of Ukraine, reduction factor, shadow economy, payroll.

Завантажити статтю (pdf)