Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Нагорна Л.В. Вплив видатків на розвиток людського капіталу на основні макроекономічні показники

АНОТАЦІЯ
У статті проаналізовано питому вагу видатків на розвиток людського капіталу у валовому внутрішньому продукті; визначено вплив видатків на рівень валового внутрішнього продукту, на заробітну плату, доходи та витрати населення України.

Ключові слова: видатки на розвиток людського капіталу, видатки на охорону здоров’я, видатки на освіту, видатки на духовний та фізичний розвиток, валовий внутрішній продукт, доходи та витрати населення, заробітна плата населення.

АННОТАЦИЯ
В статье проанализирована доля расходов на развитие человеческого капитала в валовом внутреннем продукте; определено влияние расходов на развитие человеческого капитала, на уровень валового внутреннего продукта, на заработную плату, доходы и расходы населения Украины.

Ключевые слова: расходы на развитие человеческого капитала, расходы на здравоохранение, расходы на образование, расходы на духовное и физическое развитие, валовой внутренний продукт, доходы и расходы населения, заработная плата населения.

АNNOTATION
The influence of spending on human capital at the level of gross domestic product is defined in the paper. The attention is focused on the proportion of the expenditure on human capital in GDP. The article considers the influence of expenditures on human capital on income and expenditure of the population of Ukraine. The influence of expenditures on human capital on wages of the population of Ukraine is described in the paper.

Keywords: expenditures on human capital, health care expenditures, expenditures on education, expenditures on spiritual and physical development, gross domestic product, income and expenditure, wages of the population.

Завантажити статтю (pdf)