Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Лактіонова О.А. Оцінка фінансової гнучкості на мікрорівні (інтегральний підхід)

АНОТАЦІЯ
У статті запропоновано методичний підхід до інтегральної оцінки фінансової гнучкості суб’єктів господарювання, що враховує макроекономічні і мікроекономічні фактори фінансових обмежень доступу до капіталу, оперативність, компенсаторність та вартість формування інструментів досягнення гнучкості.

Ключові слова: фінансова гнучкість, інтегральна оцінка, запас боргового навантаження, грошові запаси.

АННОТАЦИЯ
В статье предложен методический подход к интегральной оценке финансовой гибкости субъектов хозяйствования, учитывающий макроэкономические и микроэкономические факторы финансовых ограничений доступа к капиталу, оперативность, компенсаторность и стоимость формирования инструментов достижения гибкости.

Ключевые слова: финансовая гибкость, интегральная оценка, запас долговой нагрузки, денежные запасы.

ANNOTATION
The methodological approach to the integrated assessment of the financial flexibility of business entities have proposed, that take into account the macroeconomic and microeconomic factors of financial restrictions, time, cost and compensatory of instruments that help to achieve flexibility.

Keywords: financial flexibility, integrated assessment, financial leverage, cash reserves.

Завантажити статтю (pdf)