Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Григоренко В.M. Аналіз банків України щодо можливостей фінансування технологій управління фінансовою діяльністю

АНОТАЦІЯ
У статті проведено кластерний аналіз за показниками аналізу фінансової діяльності банків, які згруповані за відповідними напрямками та перевірені за допомогою коефіцієнтів парної кореляції на відсутність суттєвих зв’язків. Визначено оптимальну кількість кластерів. Проведено узагальнену характеристику кластерів та рекомендації щодо фінансового забезпечення технологій управління фінансовою діяльністю.

Ключові слова: технології, технології управління, фінансова діяльність, кластерний аналіз, показники, фінансування.

АННОТАЦИЯ
В статье проведен кластерный анализ по показателям анализа финансовой деятельности банков, которые сгруппированы по соответствующим направлениям и проверены с помощью коэффициентов парной корреляции отсутствия существенных связей. Определено оптимальное количество кластеров. Проведена обобщенная характеристика кластеров и рекомендации по финансовому обеспечению технологий управления финансовой деятельностью.

Ключевые слова: технологии, технологии управления, финансовая деятельность, кластерный анализ, показатели, финансирование.

ANNOTATION
In the article the cluster analysis for performance analysis of the Bank, which are grouped under the relevant areas and tested with the pair correlation coefficients in the absence of significant relationships. The optimum number of clusters. A generalized description of clusters and provide advice on financial technology financial management.

Keywords: technology, technology management, finance, cluster analysis, indicators financing.

Завантажити статтю (pdf)