Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Васильчук І.П. Роль соціально-відповідальних індексів у підтримці сталого розвитку корпорацій

АНОТАЦІЯ
У статті досліджено методологію формування таких індексів, як МSCI KLD 400 Social Index, Dow Jones Sustainability Index (DJSI), MSCI World ESG Index, MSCI All Country World Index, FTSE4 Good Global Index. Виявлено, що кожен провайдер індексу чи рейтингу має свої методики їх формування та оцінювання компаній, проте загальним є використання переважно стратегій негативного відбору (зокрема, виключення) та стратегій, заснованих на позитивних критеріях (насамперед «кращий в групі»). Встановлено, що всі критерії обов’язково розглядають три перспективи – екологічну, соціальну та корпоративного управління (на додаток до фінансового аналізу). Доведено, що соціально-відповідальне інвестування приносить вигоди як інвесторам, так і корпораціям. Це проявляється у підвищеному курсі акцій таких корпорацій та підвищеній дохідності для інвесторів.

Ключові слова: сталий розвиток, соціально-відповідальне інвестування, сталі корпорації, соціально-відповідальні індекси, ЕСКУ-критерії (ESG-issue), фінансова дохідність, ринкова вартість корпорації.

АННОТАЦИЯ
В статье исследована методология формирования таких индексов, как МSCI KLD 400 Social Index, Dow Jones Sustainability Index (DJSI), MSCI World ESG Index, MSCI All Country World Index, FTSE4 Good Global Index. Выявлено, что каждый провайдер индекса или рейтинга имеет свои методики их формирования и оценки компаний, однако общим является использование преимущественно стратегий негативного отбора (в частности, исключения) и стратегий, основанных на положительных условиях (прежде всего «лучший в группе»). Установлено, что все критерии обязательно рассматривают три перспективы – экологическую, социальную и корпоративного управления (в дополнение к финансовому анализу). Доказано, что социально-ответственное инвестирование приносит выгоды как инвесторам, так и корпорациям. Это проявляется в повышенном курсе акций таких компаний и повышенной доходности для инвесторов.

Ключевые слова: устойчивое развитие, социально-ответственное инвестирование, устойчивые корпорации, социально-ответственные индексы, ЭСКУ-критерии (ESG-issue), финансовая доходность, рыночная стоимость корпорации.

ANNOTATION
Therefore the rating methodology and assessment methods underlying such biggest sustainability indexes as MSCI KLD 400 Social Index, Dow Jones Sustainability Index (DJSI), MSCI World ESG Index, MSCI All Country World Index, FTSE4 Good Global Index were analyzed in detail and compared. Comparative analysis revealed that each provider of index or rating has its own method for evaluation of companies and for achieving of “superior” rating composition. However the most common methods used are negative (e.g. method of exclusions) and positive screening (e.g. “bestin- class”- approach). It was also found that all existing methods mostly consider the criteria from three perspectives of sustainable development – environmental, social and corporate governance (so called ESG-issues) in addition to financial analysis. As a result was concluded that the companies, which are building their strategies on the basis of sustainable development are more attractive to investors. This is reflected in the higher stock prices of such companies and in the higher returns to investors.

Keywords: sustainable development, socially responsible investing, sustainable corporations, socially responsible indexes, ESG-issues, financial profitability, market value of the corporation.

Завантажити статтю (pdf)