Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Лучик С.Д., Лучик М.В Трудовий потенціал прикордонних регіонів: особливості формування і реалізації (на прикладі Карпатського регіону)

АНОТАЦІЯ
У статті досліджено і визначено особливості формування та реалізації трудового потенціалу прикордонних регіонів на прикладі Карпатського регіону, обґрунтовано необхідність корегування стратегічних пріоритетів державної політики регіонального розвитку з урахуванням цих особливостей.

Ключові слова: трудовий потенціал, прикордонний регіон, економічна активність, зайнятість, безробіття, міграція, регіональний розвиток.

АННОТАЦИЯ
В статье исследованы и определены особенности формирования и реализации трудового потенциала приграничных регионов на примере Карпатского региона, обоснована необходимость корректировки стратегических приоритетов государственной региональной политики с учетом этих особенностей.

Ключевые слова: трудовой потенциал, приграничный регион, экономическая активность, занятость, безработица, миграция, региональное развитие.

АNNOTATION
In the article the features of formation and implementation of the labor potential of border regions on the example the Carpathian region are determined, the necessity of correction of strategic priorities of the state policy of regional development with account of these characteristics is substantiated.

Keywords: labor potential, border region, economic activity, employment, unemployment, migration, regional development.

Завантажити статтю (pdf)