Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Орленко Я.Ю. Глобальні екологічні проблеми у контексті міжнародних договорів із захисту навколишнього середовища

АНОТАЦІЯ
У статті визначено особливості та стратегії інтернаціоналізації з метою вирішення глобальних екологічних проблем. Окреслено проблеми глобального потепління клімату та розглянуто місце і роль Протоколу Кіото у вирішенні проблем.

Ключові слова: міжнародні екологічні проблеми, міжнародні договори, навколишнє природне середовище, потепління клімату.

АННОТАЦИЯ
В статье определены особенности и стратегии интернационализации с целью решения глобальных экологических проблем. Обозначены проблемы глобального потепления климата и рассмотрены место и роль Протокола Киото в решении проблем.

Ключевые слова: международные экологические проблемы, международные договора, окружающая природная среда, потепление климата.

ANNOTATION
The article defines the characteristics and strategies of internationalization to address global environmental issues. The problems of global warming and discussed the place and role of the Kyoto Protocol in solving problems.

Keywords: international environmental problems, international agreements, the environment, global warming.

Завантажити статтю (pdf)