Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Нездоймінов С.Г. Круїзний ринок України в умовах міжнародної інтеграції регіонів

АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто сучасні тенденції розвитку круїзної індустрії в умовах глобалізації та інтеграції регіональних ринків туризму, динаміка розвитку Європейського ринку морських круїзів та суднобудівництва. Зроблено висновок про те, що процеси інтеграції українських морських портів в міжнародну круїзну індустрію, проблеми модернізації круїзної інфраструктури портів вимагають розробки державних пріоритетів щодо морської галузі. Проаналізовано можливості розвитку ринку круїзних послуг та надано рекомендації щодо розвитку круїзного туризму в Чорноморському регіоні.

Ключові слова: глобализація, круїзна індустрія, міжнародна інтеграція, європейський круїзний ринок, Чорноморський круїзний регіон.

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены современные тенденции развития круизной индустрии в условиях глобализации и интеграции региональных рынков туризма, динамика развития европейского рынка морских круизов и судостроения. Сделан вывод о том, что процессы интеграции украинских морских портов в международную круизную индустрию, проблемы модернизации круизной инфраструктуры портов требуют разработки государственных приоритетов. Проанализированы возможности развития рынка круизных услуг и даны рекомендации по развитию круизного туризма в Черноморском регионе.

Ключевые слова: глобализация, круизная индустрия, международная интеграция, европейский круизный рынок, Черноморский круизный регион.

ANNOTATION
The article deals with modern trends in the cruise industry in the context of globalization and integration of regional tourism market, the dynamics of the European market of sea cruises and shipbuilding. The conclusion is that the processes of integration of Ukrainian sea ports in the international cruise industry, the problems of modernization of the cruise port infrastructure will require the development of government priorities. Analyzed the possibilities development of the market of cruise services and recommendations are given for the development of cruise tourism in the Black Sea region.

Keywords: globalization, cruise industry, international integration, European cruise market, Black Sea cruise region.

Завантажити статтю (pdf)