Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Кондра О.Р. Нарощування виробничого потенціалу сільських територій у контексті розвитку регіонального продовольчого ринку

АНОТАЦІЯ
У статті розкрито сутність виробничого потенціалу, а також запропоновані шляхи нарощування оборотних активів підприємств, напрями підвищення ефективності використання їх виробничих потужностей, шляхи оптимізації структури основних фондів цих підприємств, сформульовано пропозиції, орієнтовані на покращення інвестиційної привабливості регіонального продовольчого ринку.

Ключові слова: регіональний продовольчий ринок, виробничий потенціал, оборотні активи, основні фонди,трудовий потенціал, інвестиції.

АННОТАЦИЯ
В статье раскрыта сущность производственного потенциала, а также предложены пути наращивания оборотных активов предприятий, направления повышения эффективности использования производственных мощностей, пути оптимизации структуры основных фондов этих предприятий, сформулированы предложения, ориентированные на улучшение инвестиционной привлекательности регионального продовольственного рынка.

Ключевые слова: региональный продовольственный рынок, производственный потенциал, оборотные активы, основные фонды, трудовой потенциал, инвестиции.

АNNOTATION
The essence of production potential, and the ways of increasing current assets of enterprises, lines of improving the efficiency of their production capacity through the optimization of the structure of assets of these enterprises, formulated proposals aimed at improving the investment attractiveness of the regional food market.

Keywords: local food market, production capacity, current assets, fixed assets, labor potential investment.

Завантажити статтю (pdf)