Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Жовтяк Г.А. Напрями покращення транспортного забезпечення соціально-економічного розвитку регіонів України

АНОТАЦІЯ
У статті обґрунтовано комплекс регуляторних пріоритетів розвитку транспортної інфраструктури в забезпеченні соціально-економічного розвитку регіонів України, які мають враховувати: створення сучасних транспортних систем; завдання транспортної галузі на середню і довгострокову перспективи, а також шляхи їх вирішення в частині розвитку та вдосконалення транспортної системи в цілому і пасажирської транспортної системи зокрема; напрямки підвищення енергетичної безпеки і зниження викидів в атмосферу від транспорту; цільові завдання розвитку вантажного транспорту в регіоні.

Ключові слова: енергоефективність, регіон, регуляторні пріоритети, соціально-економічний розвиток, транспортні витрати.

АННОТАЦИЯ
В статье обоснован комплекс регуляторных приоритетов развития транспортной инфраструктуры в обеспечении социально-экономического развития регионов Украины, которые должны учитывать: создание современных транспортных систем; задачи транспортной отрасли на среднюю и долгосрочную перспективы, а также пути их решения в части развития и совершенствования транспортной системы в целом и пассажирской транспортной системы в частности; направления повышения энергетической безопасности и снижения выбросов в атмосферу от транспорта; целевые задачи развития грузового транспорта в регионе.

Ключевые слова: энергоэффективность, регион, регуляторные приоритеты, социально-экономическое развитие, транспортные расходы.

ANNOTATION
In the article the complex regulatory priorities of transport infrastructure to ensure socio-economic development of Ukraine, which should take into account: the creation of modern transport systems; transport sector job in the middle and long term, and solutions in the development and improvement of the transport system as a whole and passenger transport system in particular; directions to improve energy security and reduce emissions from transport; targets the development of freight transport in the region.

Keywords: energy efficiency, region, regulatory priorities, socio-economic development, transportation costs.

Завантажити статтю (pdf)