Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Черкасов В.І. Клітинна теорія організації процесів глобального виробництва наукоємної продукції

АНОТАЦІЯ
У статті доведено, що при використанні універсально-складального методу побудови інтерактивних моделей інноваційних процесів на вітчизняних підприємствах створюється необхідна теоретико-методична база для повної автоматизації управління виробництвом наукоємної продукції в умовах глобалізації економіки.

Ключові слова: інтерактивна економіка, клітинна теорія організації, інтерактивний менеджмент, універсально-складальний метод, модель інноваційних процесів, мнемонічний куб.

АННОТАЦИЯ
В статье доказано, что при использовании универсально-сборочного метода построения интерактивных моделей инновационных процессов на отечественных предприятиях создается необходимая теоретико-методическая база для полной автоматизации управления производством наукоемкой продукции в условиях глобализации экономики.

Ключевые слова: интерактивная экономика, клеточная теория организации, интерактивный менеджмент, универсально-сборочный метод, модель инновационных процессов, мнемонический куб.

ANNOTATION
It is proved that with the use of multifunction method of interactive models innovation processes building in domestic enterprises it is created necessary theoretical and methodological base for full control automation of the science absorbing production in economic globalization conditions.

Keywords: interactive economy, cell organization theory, interactive management, multifunction method, model of innovation processes, mnemonic cube.

Завантажити статтю (pdf)