Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Топій І.І., Зубко Н.І. Фінансова стабільність підприємства як запорука його розвитку в умовах ринкової економіки

АНОТАЦІЯ
У статті визначено сутність фінансової стабільності підприємства на основі аналізу та узагальнення підходів інших дослідників даного питання, чинників, що на неї впливають, а також розроблений метод оцінювання фінансової стабільності, адаптований до особливостей діяльності вітчизняних підприємств.

Ключові слова: фінансова стабільність, сутність, чинники, метод оцінювання, напрями підвищення.

АННОТАЦИЯ
В статье определена сущность финансовой стабильности предприятий на основе анализа и обобщения подходов других исследователей данного вопроса, факторов, которые на нее влияют, а также разработан метод оценки финансовой стабильности, адаптированный к особенностям деятельности отечественных предприятий.

Ключевые слова: финансовая стабильность, сущность, факторы, метод оценки, направления повышения.

АNNOTATION
Іn the article the essence of financial stability is defined on the basis of analysis and synthesis approaches of other researchers of this question, the factors that affect it, and the method of evaluation of financial stability has been made adapted to the characteristics of domestic enterprises.

Keywords: inancial stability, the essence, factors evaluation method, lines increases.

Завантажити статтю (pdf)