Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Роговий А.В. Економічна діагностика підприємства: теоретичні та практичні аспекти дослідження

АНОТАЦІЯ
У статті досліджено концептуальні основи економічної діагностики підприємства в контексті забезпечення його сталого розвитку. Розкрито основні завдання та принципи реалізації процесу економічної діагностики суб’єктів господарювання. З метою підвищення результативності функціонування суб’єктів господарювання та відновлення їх фінансово-майнового стану запропоновано алгоритм здійснення економічної діагностики підприємства. Обґрунтовано напрями підвищення ефективності організації економічної діагностики суб’єктів господарювання з метою стимулювання розвитку вітчизняної економіки.

Ключові слова: економічна діагностика, організація економічної діагностики, фінансовий стан, принципи економічної діагностики, управління підприємством.

АННОТАЦИЯ
В статье исследованы концептуальные основы экономической диагностики предприятия в контексте обеспечения устойчивого развития. Раскрыты основные задачи и принципы реализации процесса экономической диагностики субъектов хозяйствования. С целью повышения результативности функционирования субъектов хозяйствования и восстановления их финансово-имущественного состояния предложен алгоритм осуществления экономической диагностики предприятия. Обоснованы направления повышения эффективности организации экономической диагностики субъектов хозяйствования с целью стимулирования развития отечественной экономики.

Ключевые слова: экономическая диагностика, организация экономической диагностики, финансовое состояние, принципы экономической диагностики, управление предприятием.

ANNOTATION
In the article the conceptual framework of economic diagnostics company in the context of sustainable development. The basic objectives and principles of the diagnostic process of economic entities. To increase the effectiveness entities functioning and recovery of their financial and property status algorithm implementation of economic diagnostics company. The directions of improving the efficiency of the organization of economic diagnostics businesses to stimulate the domestic economy.

Keywords: economic diagnostics, diagnostics of economic organization, financial condition, principles of economic diagnostics, management.

Завантажити статтю (pdf)