Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Манаєнко І.М. ІРО як форма інвестиційного забезпечення підприємств: світовий аспект

АНОТАЦІЯ
У статті визначено сутність та місце ІРО у діяльності підприємства, визначено переваги та недоліки ІРО у порівнянні з іншими формами інвестиційного забезпечення. Здійснено історичну ретроспективу досліджень, що присвячені ІРО. Визначено послідовність етапів виходу підприємств на фондову біржу з метою первинного розміщення акцій. Досліджено тенденції розвитку ІРО у світовому масштабі. Проаналізовано специфіку та наведено вимоги, що ставлять перед компаніями для виходу на ІРО на Варшавській, Лондонській та Нью-Йоркській фондових біржах.

Ключові слова: інвестиційне забезпечення, ІРО, лістинг, підприємство, світовий досвід, фондова біржа.

АННОТАЦИЯ
В статье определена сущность и место ІРО в деятельности предприятия, определены преимущества и недостатки ІРО по сравнению с другими формами инвестиционного обеспечения. Осуществлена историческая ретроспектива исследований, посвященных ІРО. Определена последовательность этапов выхода предприятий на фондовую биржу с целью первичного размещения акций. Исследованы тенденции развития ІРО в мировом масштабе. Проанализирована специфика и приведены требования, которые ставят перед компаниями для выхода на IPO на Варшавской, Лондонской и Нью-Йоркской фондовых биржах.

Ключевые слова: инвестиционное обеспечение, ІРО, листинг, предприятие, мировой опыт, фондовая биржа.

ANNOTATION
In the article the essence and place in an IPO of the company. Advantages and disadvantages of IPOs compared to other forms of investment security. Done historical retrospective studies devoted IPO. The sequence output stage companies on the stock exchange for the purpose of the IPO. Studied trends of IPO globally. Specificity and are requirements set for companies to enter the IPO on the Warsaw, London and New York stock exchanges.

Keywords: investment support, IPO, listing, the company, global experience Stock Exchange.

Завантажити статтю (pdf)