Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Мазоренко О.В., Майстренко О.В. Методичний інструментарій стратегічного планування

АНОТАЦІЯ
Статтю присвячено особливостям стратегічного планування діяльності підприємства. Узагальнено основні методи та моделі, що створюють методичний інструментарій стратегічного планування, розкрито їх сутність. Визначено фактори, що впливають на вибір методів стратегічного планування. З урахуванням труднощів, які виникають у процесі стратегічного планування, обґрунтовано, що методи планування повинні відповідати зовнішнім умовам господарювання, враховувати особливості діяльності конкретного підприємства та відрізнятись залежно від типу плану.

Ключові слова: стратегічне планування, інструментарій, методи планування, моделі планування, стратегія.

АННОТАЦИЯ
Статья посвящена особенностям стратегического планирования деятельности предприятия. Обобщены основные методы и модели, которые составляют методический инструментарий стратегического планирования, раскрыта их сущность. Определены факторы, которые влияют на выбор методов стратегического планирования. Учитывая трудности, возникающие в процессе стратегического планирования, обосновано, что методы планирования должны соответствовать внешним условиям хозяйствования, учитывать особенности деятельности конкретного предприятия и отличаться в зависимости от вида плана.

Ключевые слова: стратегическое планирование, инструментарий, методы планирования, модели планирования, стратегия.

ANNOTATION
The article is devoted to the strategic planning peculiarities. The basic methods and models that form methodical tools of strategic planning are generalized, their essence is considered. Influencing factors to strategic planning method choice are defined. Taking into account difficulties of strategic planning it was justified that planning methods must comply with external economic conditions, take into account the peculiarities of a particular enterprise and vary depending on the type of plan.

Keywords: strategic planning, tools, planning methods, planning models, strategy.

Завантажити статтю (pdf)